Εκτυπώσεις on demand από την FOTOLIO για ταχύτητα και ευελιξία

Εκτύπωση On Demand

Σε έναν κόσμο που κυριαρχούν φράσεις όπως, «Το χρειάζομαι αύριο!» ή «Μα χρειάζομαι μόνο 80!» οι εκτυπώσεις on-demand είναι η ιδανική απάντηση, γιατί, εκτός από την άμεση παραγωγή εξασφαλίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Με την ευέλικτη μορφή παραγωγής on-demand έχετε τον απόλυτο έλεγχο των εταιρικών σας εντύπων και μπορείτε εύκολα να επικαιροποιείτε κάθε εξειδικευμένη σας ανάγκη.

Fotolio OnDemandPrint

Πλεονεκτήματα On Demand

Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών διαπιστώνουν καθημερινά τα οφέλη της εκτύπωσης On Demand. Κατανοούν τα ιδιαίτερα μεγάλα κόστη, τα οποία απαιτούνται για εκτυπώσεις μεγάλου αριθμού εντύπων: εκταμίευση μεγαλύτερου budget, ανάγκη για αποθηκευτικούς χώρους, αδυναμία αλλαγών και επικαιροποίησης κτλ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτύπωση Ψηφιακή Offset

Variable Data Printing

Συσκευασία

Υλικά & Επεξεργασία

Επιλέξτε FOTOLIO!

Είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε τα οφέλη της On Demand εκτύπωσης!

Επικοινωνήστε μαζί μας

TOP

Στο πλαίσιο μέτρων προστασίας από τον COVID-19, ακολουθώντας τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ, συμμεριζόμενη την ανησυχία όλων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες της, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του ιού αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Σε ό,τι αφορά την παραλαβή προϊόντων από τον χώρο μας:

·         Συστήνεται η λήψη των απαραίτητων ατομικών μέτρων προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην επαφή με τους εργαζόμενους μας.

·         Εντός της εταιρείας μας παρακαλούνται οι πελάτες να περιμένουν σε σειρά, διατηρώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις (μεγαλύτερη του 1 μέτρου) μεταξύ τους.

·         Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από τη reception της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε.