Εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων από την FOTOLIO

Variable Data Printing

Fotolio Variable Data VDP Sample v1 0D

Η εκτύπωση Μεταβλητών δεδομένων (Variable Data Printing - VDP), γνωστή επίσης και ως εκτύπωση μεταβλητής πληροφορίας (Variable-Information Printing - VIP or VI) είναι μία μορφή εκτύπωσης On Demand, στην οποία στοιχεία, όπως κείμενο, γραφικά και εικόνες μπορούν να αλλάξουν ή να διαφοροποιούνται από το ένα εκτυπωμένο κομμάτι στο άλλο. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί πληροφορίες από μία βάση δεδομένων ή ένα αρχείο χωρίς να υπάρχει ανάγκη να μειωθεί η ταχύτητα ή να σταματήσει η διαδικασία εκτύπωσης. Η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων είναι η τελευταία τάση της αγοράς στις ψηφιακές εκτυπώσεις.

Fotolio Effective Target Marketing

Effective Targeted Marketing

Variable Data Printing σημαίνει Effective Targeted Marketing: Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα η χρήση εξατομικευμένου περιεχομένου στο direct marketing παράγει εκπληκτικά αποτελέσματα, καθώς: Βελτιώνει το ποσοστό απόκρισης κατά 34.0% - Αυξάνει την μέση αξία παραγγελίας κατά 24.5% - Αυξάνει το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων παραγγελιών κατά 47.6% - Μεγεθύνει το συνολικό τζίρο κατά 31.6% - Μειώνει τον χρόνο απόκρισης κατά 34.9%.

Υπηρεσίες VDP

Στην FOTOLIO προσφέρουμε: εισαγωγή δεδομένων από πολλαπλές πηγές αρχείων, εισαγωγή δεδομένων (και εικόνων) με αυτόματο τρόπο σε προσχεδιασμένη μακέτα, επιλογή με κριτήρια των template που ενεργοποιούνται σε κάθε σελίδα της παραγωγής σας, αυτόματη ενημέρωση του εικαστικού και των παραμετρικών στοιχείων σε κάθε αλλαγή των δεδομένων στις βάσεις σας, Dynamic Libraries και Document Templates, εισαγωγή δεδομένων με κριτήρια σε πίνακες, έλεγχο της ακεραιότητας του περιεχομένου που δημιουργούμε ώστε να είστε βέβαιοι ότι ο κάθε κατάλογος περιέχει ακριβώς τα δεδομένα της βάσης σας.

Fotolio vdp2

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτύπωση Ψηφιακή Offset

Συσκευασία

Large format printing

Εκτύπωση Ψηφιακή

Ελάτε κοντά μας...

για να δημιουργήσουμε μαζί το καλύτερο project εκτύπωσης με Μεταβλητά δεδομένα που κάναμε ποτέ!

Επικοινωνήστε μαζί μας

TOP

Στο πλαίσιο μέτρων προστασίας από τον COVID-19, ακολουθώντας τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ, συμμεριζόμενη την ανησυχία όλων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες της, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του ιού αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Σε ό,τι αφορά την παραλαβή προϊόντων από τον χώρο μας:

·         Συστήνεται η λήψη των απαραίτητων ατομικών μέτρων προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην επαφή με τους εργαζόμενους μας.

·         Εντός της εταιρείας μας παρακαλούνται οι πελάτες να περιμένουν σε σειρά, διατηρώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις (μεγαλύτερη του 1 μέτρου) μεταξύ τους.

·         Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από τη reception της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε.